Exit

Kennis is de motor van de Nederlandse economie.

Zij bepaalt de kracht van het bedrijfsleven.

En om kennis en kunde voortdurend te vernieuwen is samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid cruciaal.

Adviesbureau Nehem KMC ondersteunt innovatieve kennisontwikkeling en kennisoverdracht in het onderwijs en het bedrijfsleven.

Onze vakkundige adviseurs smeden constructieve samenwerkingsverbanden en ondersteunen deelnemers om tot concrete innovaties te komen.

Met een frisse blik en creatief denkvermogen combineert Nehem KMC competenties op het gebied van onderwijskunde, organisatiekunde en bedrijfskunde.

Multi-cliëntprojecten

Full-service projectmanagement waarbij Nehem KMC van conceptontwikkeling tot eindverantwoording betrokken is.

Het realiseren van een innovatief project vraagt om specifieke know-how en een uitgebreid netwerk. Bij de ontwikkeling van een concept komt veel meer kijken dan alleen een goed idee. Onze adviseurs vertalen uw plan niet alleen naar de praktijk, zij zijn bovendien expert in het verbinden van verschillende disciplines en het smeden van duurzame verbindingen. Een intensieve en tijdrovende bezigheid die u niet mag onderschatten, want juist in subsidietrajecten is duurzame samenwerking een voorwaarde. In een Multi-cliëntproject biedt Nehem KMC u full-service projectmanagement. Van conceptontwikkeling tot eindverantwoording kunt u rekenen op onze expertise.

Nehem-on-the-Job

Interne, vaak langdurige projecten onder regie van de klant.

Wie voor Nehem-on-the-Job kiest, kiest voor duidelijkheid en structuur. Een van onze adviseurs werkt een of meer dagen per week bij u op locatie aan uw vraagstukken. Deze maatwerkconstructie maakt dat u de regie in handen houdt en gemakkelijk kunt schakelen. De aanwezigheid van een projectadviseur zorgt automatisch dat het project een vaste plaats krijgt op de agenda.
Nehem-on-the-Job is een intensieve samenwerkingsvorm die een duurzame relatie schept. Hier profiteert u maximaal van de flexibiliteit en expertise van Nehem KMC.

Microprojects

Korte, cyclische projecten waarbij de projectmanager van Nehem KMC in een looptijd van maximaal honderd dagen resultaten oplevert.

Zoekt u een partner die uw ideeën kan vertalen naar de praktijk? Een partij die een project voor u kan aanjagen, betrokkenen kan organiseren en mobiliseren? Nehem KMC maakt uw plannen concreet en stelt een projectplan voor u op. Daarbij leggen wij verbindingen en grijpen kansen die u misschien niet had opgemerkt. Wij passen de Microprojects-werkwijze al jaren succesvol toe in het beroepsonderwijs. Met deze voortvarende aanpak boekt u binnen honderd dagen tastbaar resultaten. Dat gegeven maakt de Microproject ook een interessante optie voor andere opdrachtgevers.

Voor wie

Onze opdrachtgevers in het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs beseffen dat innovatie en ontwikkeling cruciaal zijn. Nehem KMC ondersteunt opdrachtgevers bij innovatietrajecten en vakoverstijgende samenwerkingsverbanden. Dat doen we door verschillende disciplines met elkaar te verbinden, samenwerkingsverbanden op te zetten en organisaties slimmer te maken. Als kennismanagers zien we dagelijks dat hoe beter een organisatie kennis kan managen, hoe hoger de kwaliteit is.

Nehem KMC is actief in de sectoren:
– Agro & food
– Bouw
– Metaal en Elektro
– Mobiele werktuigen
– Motorvoertuigen en carrosserie
– Transport en logistiek
– ICT

Onze opdrachtgevers zijn:
– Brancheorganisaties
– Individuele bedrijven
– Kenniscentra
– Opleidingsbedrijven
– Opleidingsfondsen voor scholing en arbeidsmarkt
– Overheidsinstellingen
– Scholen voor vmbo, mbo en hbo

People Planet Profit

Verantwoord ondernemen staat bij Nehem KMC voor rekening houden met mens en milieu. Bij de uitvoering van onze activiteiten en bedrijfsvoering streven we naar een balans tussen People, Planet en Profit.
Als adviesbureau voor kennisontwikkeling mikken we allereerst op een betekenisvolle bijdrage aan het verhogen van innovatie en creativiteit. Dat doen we door mensen en hun organisaties te inspireren. Want juist met kennisontwikkeling en innovatie weten organisaties hun positie te versterken en vergroten zij de duurzame inzet van mensen.
Daarnaast heeft Nehem KMC de ambitie om zich in te zetten voor organisaties die, ongeacht hun financiële middelen, maatschappelijke problemen op het vlak van kennisontwikkeling willen aanpakken. Ten slotte levert Nehem KMC een bijdrage aan een duurzame samenleving en een beter milieu.

Nehem KMC hanteert een zogenaamde 1%-regeling. We besteden 1% van onze werktijd aan het ondersteunen van een goed doel. Zo geven we bijvoorbeeld structurele ondersteuning aan Weekendschool De Bollebozen. Deze school zet zich in om kinderen van 10 tot 14 jaar (groep 7/8) uit sociaal economisch zwakkere wijken in ’s-Hertogenbosch te stimuleren. Iedere zondag zijn er gratis lessen in Brede Bossche School De Graaf waar vrijwilligers en gastdocenten de nieuwsgierige kinderen inspirerende voorbeelden uit de praktijk aanreiken.

Partners

Nehem KMC werkt duurzaam samen met:
– KENNIS INZ & BrainStudio
– Techniekpakt
– SPARK

Close
Go top