Exit

Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel op dit moment bij bedrijven in de digitale sector. Veel werkgevers klagen daarnaast over de steeds groter wordende kloof tussen het onderwijs en praktijk. Om hulp te bieden bij deze uitdagingen, heeft Nehem KMC samen met Techniek College Rotterdam gewerkt aan een aanvraag voor Regionale Investeringsfonds MBO voor de opzet van project Cloud Engineering.  Dit project biedt de mogelijkheid om op een adequate manier te kunnen inspelen op snelle ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft het als doel de duurzame samenwerking met het regionale bedrijfsleven te versterken en te intensiveren om zodoende de opleidingen aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de sector.

Technologische ontwikkelingen zoals Cloud computing, Big Data, Cyber Security en de groei in de sector hebben de grootste invloed op de vraag naar nieuwe specifieke ICT-professionals de komende vijf jaar. Met name in de softwareontwikkelingshoek en op het gebied van cloud, big data en cyber security groeit de behoefte aan geprofessionaliseerde Cloud Engineers.

De huidige opleidingen blijven de studenten opleiden voor die gebieden in de ICT-sector waar het werkaanbod vermindert, terwijl er een stijgende behoefte ontstaat aan professionals op het gebied van cloud computing. Hierdoor is zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve mismatch ontstaan. Deze mismatch zorgt ervoor dat veel afgestudeerde ICT’ers als netwerk- en mediabeheerder (niveau 4) moeilijk aan de slag kunnen.

Met het project Cloud Engineering speelt men op een adequate manier in op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en heeft als doel de duurzame samenwerking met het regionale bedrijfsleven te versterken en te intensiveren. Door middel van de herziening van ICT-opleidingen, het opzetten van een practoraat Cloud Engineering en het verhogen van de instroom van ICT opleidingen hopen de partners in het samenwerkingsverband het mbo-onderwijs beter te laten aansluiten bij de vraag uit de markt. Nehem KMC heeft de partners ondersteund bij de ontwikkeling van de aanvraag en is betrokken bij de projectleiding van Cloud Engineering.

Afbeelding blog project cloud engineering

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een maatwerk project? Neem dan vrijblijvend contact met op met Nehem KMC info@nehemkmc.nl. Wij helpen u graag verder.

Close
Go top