Exit

Techcovery FRIS

Project FRIS is tot stand gekomen doordat de eisen van de arbeidsmarkt van morgen vragen om beroepsonderwijs dat snel en voortdurend kan anticiperen op de steeds weer veranderende omstandigheden in maatschappij en industrie. Het praktijkleren moet praktischer, realistischer en innovatiever, waarbij wordt aangesloten op de eisen en wensen vanuit het bedrijfsleven.

FRIS
FRIS
FRIS
Close
Go top