Exit

Hanging water TankNehem KMC biedt ondersteuning aan ondernemers met innovatieve ideeën. Zo ook aan het consortium Hanging Water Tank. Hanging Water Tank is een samenwerkingsverband van vijf ondernemingen in de Nederlandse watersector met internationale ambitie in China. Green Art International, Q+P/MAREE, ELMA Stedenbouw, M3Zuyd en Rational Products zien al een aantal jaren de waterproblematiek in China groeien. Met name regenwater vormt in drukbevolkte gebieden voor problemen op gebied van drinkwatertekort, overvloed aan grijs water (vervuild water), overstromingen, waterverspilling en overvolle rioleringen.

Klimaatverandering brengt extremere weersomstandigheden en onvoorspelbare regenpatronen met zich mee. Steeds vaker worden grote groepen mensen in de wereld bedreigd door overstromingen, met alle humanitaire en economische gevolgen van dien. In andere regio’s van de wereld mislukken door droogte oogsten en trekken bevolkingsgroepen weg, waarbij een deel zijn toevlucht zoekt in andere landen. De vraag naar water neemt mondiaal toe door bevolkingsgroei, economische groei, verstedelijking en veranderende consumptiepatronen. Ook vormt watervervuiling een steeds groter probleem.

De Chinese overheid wil hier verandering in brengen en heeft in de wet- en regelgeving vastgelegd dat elke stad een omvattend plan moet indienen omtrent hun oplossing voor lozing van water (regenwater), recupereren van water en overstroming preventie. Het consortium Hanging Water Tank biedt een oplossing voor iedere stad in de vorm van een innovatief stedelijk retentie en infiltratie watersysteem. In dit project wordt het systeem Hanging Water Tank toegepast binnen een pilot project in de stad TianJin. In samenwerking met de Tianjin Academy of Agricultural Sciences voor plaats-specifiek onderzoek & de gemeente Dalian biedt het consortium een gerealiseerd, beproefd en onderzocht systeem voor regenwaterretentie op daken en het aanwenden van dit water voor recupereren van water en onderhoud van o.a. groenvoorzieningen in Chinese steden.

Nehem KMC heeft het consortium Hanging Water Tank ondersteund bij het schrijven van de aanvraag van een project binnen de subsidieregeling van Partners voor Water. Bij goedkeuring van het project door de subsidieverstrekker zal Nehem KMC binnen het project de rol van projectondersteuning vervullen.

Wilt u ook profiteren van onze expertise en ons netwerk? Wij bieden u graag een frisse blik en beantwoorden al uw vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

 

Close
Go top