Exit

Flexibel onderwijsaanbod: ROC Rivor sluit aan bij wensen student

Flexibel onderwijsaanbod: ROC Rivor sluit aan bij wensen student

Deze maand is bij ROC Rivor het startschot gegeven voor het project Flexibiliseren. Met dit project wil ROC Rivor een flexibel onderwijsaanbod realiseren waarbinnen studenten een (gepersonaliseerde) opleidingsroute kunnen volgen die past bij hun BPV en loopbaanontwikkeling.
ROC Rivor ambieert hiermee een curriculum dat actueel is én blijft en dat door nauwe samenwerking optimaal aansluit bij de wensen van de student en het werkveld.

De komende periode zal in het teken staan van zowel de programmatische, als de organisatorische en de pedagogisch didactische flexibiliteit. Verschillende werkgroepen zullen aan de slag gaan met vragen als:

  • ‘Op welke manier kunnen wij onze opleiding in modules opdelen?’
  • ‘Welke onderdelen van deze opleiding zijn uitwisselbaar?’
  • ‘Hoe kan ik ‘omgekeerd leren’ het beste verwerken in een flexibel opleidingsaanbod?’
  • ‘Wat hebben we nodig om flexibel onderwijs aan te kunnen bieden?’
  • ‘Hoe kunnen wij onze docenten ondersteunen bij het geven van flexibel onderwijs?’

Nehem KMC ondersteunt ROC Rivor bij dit fascinerende proces. We bieden ondersteuning bij het uitzetten van de koers en met onze (onderwijskundige) expertise begeleiden we de verschillende werkgroepen bij het realiseren van een flexibel onderwijsaanbod.

Bent u geïnteresseerd in (het vormgeven van) een flexibel onderwijsaanbod? Neem dan zeker contact op met onze adviseur Jeske Dijkshoorn, zij vertelt u graag meer!

Close
Go top