Exit

alfabet 1

Het regionaal investeringsfonds MBO biedt u financiële ondersteuning bij het innoveren in het mbo-onderwijs. Met behulp van publiek private samenwerkingen kan de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderd worden. Wij helpen u graag!

Tussen 2014 en 2017 biedt het kabinet extra ondersteuning aan initiatieven om het beroepsonderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Hierbij staan duurzame publiek-private samenwerkingen (pps) in het beroepsonderwijs centraal. Mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheden kunnen samen een aanvraag indienen voor de subsidie ‘Regionaal investeringsfonds mbo’. Voorwaarde is dat de subsidie door de regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met ⅔ cofinanciering.

Wat zou u willen bereiken? Is het ook uw wens dat het beroepsonderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt? Meerdere publiek-private-samenwerkingen gingen u al voor met goedgekeurde aanvragen gericht op bijvoorbeeld het verduurzamen van verbeterde bedrijfs- en onderwijsprocessen, het verhogen van de instroom of het bevorderen van de innovatie(mogelijkheden) in de regio. Bij alle projecten staat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt centraal. Heeft u een visie of een projectidee waarmee u graag aan de slag wilt gaan? Dan is deze subsidie voor u een uitgelezen kans.

Samen succesvol aan de slag Sinds de lancering van deze subsidie hebben wij bijgedragen aan een aantal succesvolle aanvragen. Onze werkwijze start met het concreet krijgen van de vraag van onze opdrachtgevers. Gedurende het hele traject staat nauwe samenwerking met alle projectpartners centraal. Wij helpen niet alleen bij het schrijven van de aanvraag, maar zijn ook nauw betrokken bij de uitvoering van het project. Samen smeden we constructieve en duurzame samenwerkingsverbanden die niet alleen een positieve invloed hebben op de aanvraag, maar ook gedurende de uitvoering een grote rol zullen spelen.

Wilt u ook profiteren van onze expertise en ons netwerk? Wij bieden u graag een frisse blik en beantwoorden al uw vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. De eerstvolgende aanvraagtermijn voor de subsidie ‘Regionaal investeringsfonds mbo’ opent 1 januari 2017. 

Close
Go top