Exit

Cross-over kwalificaties in het mbo

 

businessplan 3In aanvulling op de herziening van de kwalificatiestructuur (en de keuzedelen) is er een experiment gestart dat het mogelijk maakt voor scholen om samen met het (regionale) bedrijfsleven cross-sectorale kwalificaties te ontwikkelen. Aanvragen hiervoor kunnen in de zomer van 2016 voor het eerst uitgewerkt en ingediend worden .

Onder een cross-over kwalificatie verstaan we een kwalificatie die niet behoort tot één opleidingsdomein, maar waarin verschillende delen van kwalificaties uit twee of meer domeinen worden gecombineerd tot een domein-overstijgende (cross-sectorale) kwalificatie. Dit maakt het o.a. mogelijk voor mbo-instellingen om samen met het bedrijfsleven sneller in te spelen op de beroepen van morgen.

Om te onderzoeken of er in de praktijk daadwerkelijk behoefte is aan cross-over kwalificaties en of er aanleiding is om de mogelijkheid hiervoor structureel te regelen is dit experiment opgezet. Je kunt via deze link meer lezen over het ontwerpbesluit dat aan de Tweede Kamer is voorgelegd.

Tussen 1 augustus en 15 september kunnen scholen voor het eerst bij DUO aanvragen hiervoor indienen, om op basis hiervan vanaf schooljaar 2017-2018 een opleiding aan te bieden. Heb jij een initiatief voor een cross-over kwalificatie en ben je benieuwd hoe je dit kunt realiseren? Het OCW, SBB en de MBO Raad willen graag met jou in gesprek en hebben hiervoor twee leerateliers georganiseerd, op 9 en 15 juni. Meer informatie en opgeven kan via deze link. Komen deze data niet uit of ben je eerst op zoek naar een sparringpartner? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij moedigen de ontwikkeling van cross-over kwalificaties van harte aan en delen graag onze ervaring en expertise.

 

Close
Go top