Exit

Ben je een MKB ondernemer en heb je een nieuw idee voor een innovatief product of dienst? Dan dient nu de periode weer aan voor actie! Afgelopen weken zijn de nieuwe openstellingsdata voor diverse subsidiemogelijkheden gepubliceerd. Denk aan de populaire MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De subsidie is bedoeld voor innovatieve MKB ondernemers die hun ideeën in de praktijk willen brengen en hier ondersteuning bij kunnen gebruiken. Nehem KMC heeft al meerdere ondernemers geholpen bij het formuleren van hun project ideeën en heeft hier fantastische innovaties uit zien ontstaan.   

De MIT subsidie is ontstaan uit het Topsectorenbeleid. Bij het aanvragen van een project binnen deze subsidieregeling moet je dan ook aansluiten bij één van de onderliggende agenda’s met thema’s. Vaak vind je aansluiting bij een thema of een topsector waar je in eerste instantie niet aan gedacht hebt. Het programma is namelijk breed en cross-sectoraal opgezet waardoor er van alles mogelijk is. Een zoektocht naar de juiste aansluiting is vaak het begin van je subsidieaanvraag. De volgende Topsectoren zijn opgericht: Agri en Food, Chemie, Energie, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water.

Naast de aansluiting bij een van de thema’s van de Topsectoren is het ook belangrijk om te kijken binnen welk subsidie instrument je project past. De MIT regeling maakt onderscheid in ‘kleine instrumenten’ zoals een haalbaarheid project, innovatieadvies of een kennisvoucher. Deze instrumenten zijn bedoeld om je nieuwe project op te starten, nieuwe ideeën te toetsen en te onderzoeken op haalbaarheid. Daarnaast wordt er in een andere openstellingsperiode het instrument voor Research and Development projecten aangeboden. In deze projecten ga je je innovatie uitvoeren en testen. Naast de subsidiemogelijkheden voor de MIT regeling zijn er nog andere subsidiemogelijkheden waar je als ondernemer gebruik van kunt maken. Nehem KMC onderzoekt graag op basis van uw projectidee welke regelingen er geschikt zijn voor uw innovatieplan.

Openstellingen

De volgende openstellingsperiodes zijn vastgesteld:

  • 11 april 2017 opening voor de kleine instrumenten Haalbaarheidsprojecten, Innovatieadvies projecten en Kennisvouchers (afhandeling op volgorde van binnenkomst)
  • 3 juli 2017 opening voor R&D samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe)
  • 7 september 2017 sluiting MIT voor álle instrumenten (afhandeling op volgorde van binnenkomst en volgens het tenderprincipe)

Subsidie

Hoeveel subsidie kun je krijgen per instrument?

Instrument Subsidie percentage Maximale subsidie Maximale project

omvang

Maximale projectduur
Haalbaarheid project 40% €25.000 €62.500 1 jaar
Innovatieadvies 50% €10.000 €20.000 1 jaar
Kennisvoucher 50% €3.750 €7.500 1 jaar
R&D project 35% €200.000 €571.429 2 jaar

 

Proces tot indienen

Schermafbeelding 2017-03-20 om 15.54.06Tot slot

Nehem KMC heeft uitgebreide ervaring met verschillende MIT-projecten en andere subsidie instrumenten. Wij helpen u graag met de voorbereidingen en uw aanvraag. Neem nu vrijblijvend contact op met één van de adviseurs van Nehem KMC.

Close
Go top