Exit

 

Agile learning logo

Agile in de klas gaat niet over tools, maar over de bewustwording dat leren ook anders kan.”, Guido van Dijk.

Op 19 juli j.l. gaf Guido van Dijk (Agora Roermond) een inspirerende lezing over Agile in het onderwijs bij Nehem KMC. Met een klein gezelschap lieten we ons deze middag inspireren.

Guido van Dijk is betrokken bij Agora in Roermond waar voor leerlingen gepersonaliseerde leerroutes mogelijk zijn gemaakt die op een Agile-manier tot stand komen. Leerroutes en leertaken die niet vooraf door de docent of methode gedefinieerd zijn, maar vanuit de leervraag van de leerling ontwikkeld worden. Een onderwijsconcept dat (verder) ontwikkeld wordt vanuit de “Lean Startup”-methode. Dit nieuwe onderwijsconcept is in het schooljaar 2014-2015 van start gegaan met een groep van 37 leerlingen op de locatie Niekée in Roermond.

Deze middag deelde Guido met ons dat Agora gezien kan worden als een ontmoetingsplek voor gepersonaliseerd leren. Alle niveaus in één groep van basis tot aan gymnasium niveau. Men werkt met 5 werelden; van de kunstzinnige wereld tot aan de technische wereld. Voorafgaand aan het programma worden zowel leerkrachten als leerlingen onderworpen aan een detoxificatie programma om te ‘ontgiften’ van het reguliere onderwijs.

De garantie? Agora biedt de garantie dat de leerlingen bij eindstreep tenminste het niveau behalen waarmee ze binnen zijn gekomen. De beoordeling wordt door het personeel gedaan aangevuld door ouders en voogden van de leerlingen. Leerlingen zijn op het einde van het traject nog wel verplicht om deel te nemen aan het reguliere eindexamen.

Het Agile systeem bestaat uit een logboek met activiteiten waarin de leerlingen een uitdaging (challenge) aangaan voor een aantal weken. Er worden aan de hand van deze ‘challenge’ een aantal taken gedefinieerd en tevens wordt geformuleerd wanneer het project of activiteit een succes is (definition of done).

De grote succesfactor van het Agile learning concept ligt uiteindelijk bij de leerling: deze is van nature oplossingsgericht en daardoor erg vindingrijk.

Meer informatie over Agile education? Neem contact op met één van onze adviseurs via info@nehemkmc.nl of check http://www.agoraroermond.nl/

 

 

Close
Go top